Aanbieding boek Eindelijk ’n uitkering! Met dank aan het VN-Vrouwenverdrag aan minister Karien van Gennip

Datum: 6 oktober 2022

Tijd: 16:00 - 16:30

Locatie: Parnassusplein 5 Den Haag

Onlangs kwam de VVR-publicatie Eindelijk ’n uitkering! Met dank aan het VN-Vrouwenverdrag. Het verhaal van 15 jaar procederen, lobby en actie voor de uitkeringsrechten van zwangere zelfstandigen  gereed.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip neemt het symbolische eerste exemplaar van het boek in ontvangst. Haar vier voorgangers waren bij dit dossier betrokken. De minister is gevraagd een korte reactie geven over hoe zij en haar ministerie terugkijken op kwestie van de zwangere zelfstandigen en het VN-Vrouwenverdrag en welke lessen getrokken zijn..
Het tweede symbolisch exemplaar zal overhandigd worden aan Kitty Jong, vice-voorzitter van de FNV. Haar is verzocht een korte reactie te geven over hoe de FNV het VN-Vrouwenverdrag en de gevormde jurisprudentie gaat gebruiken in de belangenbehartiging voor vrouwen. De FNV was de eerste jaren bij de procedures betrokken en de laatste jaren ook.

De bijeenkomst vindt plaats op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag en is gratis toegankelijk. Aanmelding is verplicht, waarna bevestiging volgt. De VVR geeft de lijst van aanmeldingen door aan SZW – op het ministerie wordt aan de hand van een te tonen ID gecontroleerd.

De publicatie verschijnt als boek, downloadbare PDF en als e-boek. De laatste twee zijn gratis toegankelijk. Auteurs zijn Leontine Bijleveld en Mac Vijn †. Shirley Brandeis tekende voor de interviews. Het boek is uitgegeven door de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann i.s.m. met de Dames fan ‘e Riege.

Voor de andere doelgroepen van het boek: advocaten en studenten (en hun opleiders) wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd.