Rechtbank Den Haag zet streep door oprekken begrip grensoverschrijdend gedrag

Een oudere vrouwelijke leidinggevende bij een hogeschool werd kort na een maand afwezigheid wegens ziekte tijdens haar reïntegratie geconfronteerd met een eenzijdig opgelegd verbeterplan. Dit plan was haar meegedeeld door haar leidinggevende en twee vertrouwenspersonen, die van vijf collega’s uit het team van betrokkene klachten over de stijl van leidinggeven hadden ontvangen. Nadat werkneemster in een vervolggesprek binnen een half jaar te horen kreeg dat verslechtering was opgetreden meldde ze zich volledig ziek. Daarna vroeg ze om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een billijke vergoeding naast de wettelijke transitievergoeding en vergoeding proceskosten. De kantonrechter kende de laatste twee volledig toe en matigde de billijke vergoeding enigszins.

De kantonrechter vond dat de werkgever ten onrechte blind was gevaren op de te algemene berichten van de vertrouwenspersonen zonder hoor- en wederhoor toe te passen. De bij de werkgever vastgestelde procedure bij de vertrouwenspersonen is bedoeld om hulp te bieden bij ongewenst, grensoverschrijdend, gedrag. Klachten over de stijl van leidinggeven horen bij de baas van de leidinggevende. ECLI:NL:RBDHA:2023:15167

Met deze uitspraak kan betrokkene het financieel waarschijnlijk redelijk uitzingen tot haar pensioen. Al had ze zich dat waarschijnlijk ander voorgesteld. Ze is, helaas, niet de enige vrouwelijke leidinggevende die met het oprekken van het begrip grensoverschrijdend gedrag afgeserveerd wordt.