Commentaar Internetconsultatie Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven

Het kabinet wil een wettelijke grondslag geven aan het registreren van sekswerkers door gemeenten.
SekswerkExpertise en de VVR betogen in een uitvoerig met tal van arresten en andere bronnen geannoteerd commentaar dat het voorstel niet voldoet aan de eisen voor doorbreking van het verbod op registratie van gevoelige gegevens.

Het commentaar in PDF: Reactie Internetconsultatie Wgts_SekswerkExpertise_Vereniging voor Vrouw en Recht_20 febr 2023

Ook Bureau Clara Wichmann heeft een commentaar ingezonden voor de internetconsultatie.202302BureauClaraWichmannWgtsInbrengconsultatie