EHRM: wettelijk automatisme om naam vader voorop te stellen is ongerechtvaardigd onderscheid naar geslacht

León Madrid t. Spanje, EHRM 26 oktober 2021, nr. 30306/13

Josefa León Madrid registreerde haar in 2005 geboren dochter met haar eigen achternamen. De vader erkende zijn vaderschap via een gerechtelijk procedure alsnog. Daardoor werd volgens de toen gelden wetgeving automatisch zijn achternaam als eerste achternaam, tegen de wens van de moeder. De wettelijke automatisme om de naam van de vader voorop te stellen levert volgens het ERM een ongerechtvaardigd onderscheid naar geslacht op, in strijd met art. 8 jo. 14 EVRM.
ECLI:CE:ECHR:2021:1026JUD003030613

Annotatie door Ruben Ritsema in EHCR Updates januari 2022.