Gelijk loon – Victimisatie: Oordeel College voor de Rechten van de Mens

Rechtbank Overijssel deed in februari 2022 een inhoudelijk teleurstellende uitspraak in een gelijk loon zaak (ECLI:NL:RBOVE:2022:590). De kantonrechter vond het loonverschil van   € 1.000 per maand tussen verzoekster en haar paar maanden later in dienst getreden maatman niet onredelijk. Dat het dienstverband van verzoekster niet is verlengd nadat ze dit loonverschil had aangekaart wijst evenmin op benadeling. In JAR 2022-77 is de uitspraak gepubliceerd met een kritische noot van mr. PV Vas Nunes.
De vrouw in kwestie laat het er niet bij zitten en is in hoger beroep gegaan. In die tussentijd heeft ze tevens de zaak voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens. In een recent oordeel 2022-91 acht het College dat wel sprake was van discriminatie op grond van geslacht: de werkgever heeft betrokkene voor arbeid van gelijke waarde lager beloond zonder objectieve rechtvaardiging. Er is bovendien geen zorgvuldige klachtbehandeling geweest en het College acht een causaal verband aanwezig tussen het feit dat de vrouw geklaagd heeft en het uiteindelijk niet aanbieden van een vast dienstverband.
Hof Arnhem-Leeuwarden zal het Oordeel van het College bij zijn overwegingen moeten betrekken.

Begin november 2022 is bekend geworden dat werkgever Wehkamp de zaak heeft geschikt. Wehkamp heeft het gevorderde achterstallige salaris betaald (vermeerderd met de wettelijke rente), een billijke vergoeding en de advocaat- en proceskosten. Meer informatie in het nieuwsbericht van Bureau Clara Wichmann.

Goed om te weten dat mevrouw de gespecialiseerde rechtshulp die zij inschakelde via de adviseurspagina van vrouwenrecht.nl vond. Caroline de Graaf was de rechtshulpverlener in eerste aanleg.