Kinderopvangtoeslag is sociale voorziening zoals bedoeld in art. 11.2 onder b VN-Vrouwenverdrag – rechtstreekse werking

In december 2018 was rechtbank Overijssel van mening dat de kinderopvangtoeslag aan te merken is als een sociale voorziening, zoals bedoeld in art. 11 tweede lid aanhef en onder b VN-Vrouwenverdrag. In navolging van de CRvB was de rechtbank van oordeel dat dit artikel rechtstreekse werking toekomt.Nu volgens de relevante regelgeving er een bepaalde uitlooptermijn wat betreft recht op kinderopvangtoeslag geldt voor iemand met een WW-uitkering, mag deze termijn niet bekort worden als de WW-uitkering onderbroken wordt door zwangerschaps- en bevallingsverlof.
ECLI:NL:RBOV:2018:4696