Oproep aan informateur en politieke partijen: Bescherm en versterk onze persoonlijke rechten en vrijheden

 Nederland is een land met een traditie van vrijheden. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van organisatie, vrijheid om zelf keuzes te maken in relaties, in onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, seksualiteit en uiteindelijk ook in hoe we willen sterven. Deze rechten waren niet altijd vanzelfsprekend en zijn vaak na lange strijd verkregen. Zestien maatschappelijke organisaties, waaronder de VVR,  doen in een open brief een dringend beroep op alle politieke partijen én de informateur om deze persoonlijke vrijheden bij de vorming van een nieuw kabinet te beschermen en te versterken.

20210519 Brief informateur bescherm persoonlijke vrijheden

Mark Vermeulen, directeur van Aidsfonds: “Verworven vrijheden krijgen in Nederland steeds meer tegendruk, niet alleen verbaal, maar steeds vaker ook in de vorm van intimidatie van vrouwen bij abortusklinieken en geweld tegen LHBTI-personen. Buiten Nederland groeit deze tegendruk ook. Zoals de recente LHBTI-vrije zones in Polen en het vervolgen van klanten van sekswerkers in Frankrijk, maar ook nieuwe wetgeving in Oeganda die LHBTI-relaties en mensen met hiv strafbaar maken. Uitsluiten en criminaliseren van groepen mensen heeft directe gevolgen op de wereldwijde aidsbestrijding. In elke vrije en democratische samenleving worden de persoonlijke vrijheden van álle burgers beschermd, dus ook die van minderheden.”

Klemmend beroep op VVD en D66
Zestien maatschappelijke organisaties doen in hun brief een klemmend beroep op de partijen die nu gaan onderhandelen over een nieuw kabinet om de persoonlijke vrijheden te bewaken en te versterken daar waar de samenleving dit vraagt. Ze richten zich in het bijzonder tot VVD en D66 omdat deze partijen de grootste zijn geworden en met de motie Kaag het voortouw hebben genomen in de formatie. Beide partijen kennen een lange traditie in het verdedigen van persoonlijke vrijheden.

De organisaties vragen de gelijkwaardigheid van mensen ongeacht genderidentiteit of seksuele oriëntatie te waarborgen en deze rechten ook vast te leggen in wetten; ze vragen de verdraagzaamheid richting andersdenkenden of –gelovigen te bevorderen en seksuele en reproductieve rechten te respecteren; stoppen met pogingen om sekswerk te criminaliseren en de vrijheid om te beschikken over het eigen levenseinde niet aan te tasten.

Brede steun in Nederland
Een grote meerderheid van de Nederlanders steunt deze persoonlijke vrijheden, zo blijkt uit eerder onderzoek. 82% van de mensen die de Kieswijzer hebben ingevuld is voorstander van een wet voltooid leven; 92% van alle Nederlanders vindt dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen en slechts een zeer kleine minderheid zou een vriendschap verbreken met een goede vriend (5%) of vriendin (6%) als deze het lichaam wil laten aanpassen van man naar vrouw of omgekeerd (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018); 74% is van mening dat het mogelijk moet zijn om een abortus uit te laten voeren (SCP, 2017).

De brief is ondertekend door:

Aidsfonds-Soa Aids Nederland,
CHOICE for Youth and Sexuality,
COC Nederland,
Humanistisch Verbond,
SekswerkExpertise,
Vereniging Vrouw & Recht Clara Wichmann,
Bureau Clara Wichmann,
NVVE-Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde,
Rutgers,
Transgender Netwerk Nederland,
Hivos,
Netwerk VN-Vrouwenverdrag,
Stichting NNID-Nederlandse organisatie voor seksediversiteit,
WO=MEN,
Nederlandse Vrouwen Raad,
de Bovengrondse.