Carien Evenhuis en Jeroen de Wildt; Brief aan Eerste Kamer met commentaar op wetsvoorstel meer evenwichtige m-v verhouding in top bedrijfsleven, februari 2021

VVR-leden Carien Evenhuis en Jeroen de Wildt schreven aan de leden van de vaste commissie OCW van de Eerste Kamer een commentaar op het wetsvoorstel meer evenwichtige m-v verhouding in top bedrijfsleven. Ze wijzen er op dat ze een vrouwenquotum, dat voorgesteld wordt in het wetsontwerp, van harte ondersteunen. Het eveneens in het wetsontwerp opgenomen mannenquotum kan echter de internationaalrechtelijke toets niet doorstaan.
Ze roepen de leden van de Eerste Kamer op te bewerkstelligen dat via een novelle dit snel gerepareerd wordt.
2021-02-21 Commentaar inzake wetsvoorstel 35628 [wet vrouwenquotum] – def3