Hof Arnhem Leeuwarden (21-1-2021): Huiselijk geweld is factor bij beslissing omgang en gezag

Hof Arnhem Leeuwarden verwees expliciet naar het Verdrag van Istanbul in een op 8 februari 2021 gepubliceerde uitspraak. Het Hof bevestigde de beschikking van Rechtbank Noord-Nederland (locatie) Groningen van 31 maart 2020, waarin het gezamenlijk gezag beƫindigd werd, de moeder het gezag kreeg over twee minderjarige kinderen en de vader omgang ontzegd was. De rechtbank betrok bij de beschikking dat de man in februari 2020 veroordeeld was tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar onder meer wegens poging tot doodslag op de moeder en mishandeling van hulpverleners. De rechtbank had ook een verbod op direct en indirect contact opgelegd. Het Hof Arnhem Leeuwarden heeft deze straf bevestigd (3 september 2020).
Hof Arnhem Leeuwarden motiveert uitvoerig waarom de beschikking van de rechtbank in stand blijft en verwijst naar de verplichtingen voortvloeiend uit het Verdrag van Istanbul (zie met name r.o. 5.3, 5.4 en 5.8).