Verlenging bevallingsverlof wegens ziekenhuisopname baby beperkt door aftrek zwangerschapsverlof

Mevrouw was ruim vóór de uitgerekende datum en vóór ingangsdatum zwangerschapsverlof bevallen van een kind dat gedurende zeven weken in de couveuse van het ziekenhuis heeft doorgebracht. Het zwangerschapsverlof van zes weken wordt als extra bevallingsverlof toegekend. Daardoor echter komt mevrouw nauwelijks in aanmerking voor het extra bevallingsverlof wegens ziekenhuisopname van het kind. De wet schrijft voor dat eerst het extra bevallingsverlof (vanwege het niet genoten bevallingsverlof) daarvan moet worden afgetrokken.
Rechtbank Gelderland is het met het UWV eens dat de Wet arbeid en zorg (Wazo) op de juiste wijze is toegepast en dat het UWV daar niet van mag afwijken (april 2019).