Wob verzoek aan Ministerie SZW over CEDAW zaak zwangerschapsuitkering zelfstandigen

Op 9 september 2019 heeft de VVR het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht informatie/documenten te verstrekken over het dossier aangaande CEDAW’s Communication No. 36/2012 in de periode 14 februari 2014 tot 17 februari 2015.
Ook over de periode 23 september 2016 tot 7 maart 2018 is een afschrift van alle correspondentie gevraagd.
De motivatie voor de tijdvakken is opgenomen in het Wob-verzoek 9 september 2019.

Op 2 maart 2020 verstuurde het Ministerie van Sociale Zaken de eerste deelbeschikking met als bijlage Nota’s voor de Minister in willekeurige volgorde:
Bijlage+Besluit+Wob-verzoek+betreffende+het+oordeel+van+het+Commitee+of+the+Elimination+of+Discrimination+against+Women+(CEDAW)+in+de+zaak+Elisabeth+de+Blok+et+al.+V.+Nederland

Na een bezwaarschrift van de VVR is op 20 juli 2020 met een beslissing op bezwaar één extra nota voor de Minister verkregen, een cruciale, namelijk de eerste ambtelijke nota (d.d.27 september 2017) naar aanleiding van de tussenuitspraak van de CRvB:Verzonden brief Beslissing op bezwaar.
De VVR heeft besloten geen verder beroep aan te tekenen, tegen de grotendeels afwijzende beslissing op bezwaar..

De overige delen:
2. Documenten in de periode van 14 februari 2014 tot 17 februari 2015
3. Documenten in de periode 23 september 2016 tot 7 maart 2018
zijn ondanks herhaalde toezeggingen oktober 2021 nog niet ontvangen.