Hof ‘s-Hertogenbosch: bevestiging ontbinding arbeidsovereenkomst wegens seksuele initimidatie, pestgedrag en misbruik leidinggevende positie

Op 21 juni 2018 bevestigde Hof ‘s-Hertogenbosch de uitspraak van de kantonrechter: ontbinding arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding wegens seksuele intimidatie, pestgedrag en misbruik van positie als leidinggevende (vaste aanstelling is mogelijk als tegenprestatie voor seksuele diensten/dreiging niet-verlenging uitzendcontract bij klacht over gedrag leidinggevende). ECLI:NL:GHSHE:2018:2705

Het Hof ging evenmin als de kantonrechter mee in de stelling van de betreffende leidinggevende dat eerst een klachtenprocedure conform de vigerende klachtenregeling Seksuele Intimidatie had moeten plaatsvinden. Ook had de kantonrechter terecht geen rekening gehouden met het feit dat betrokkene zich na de op non actief stelling wegens onderzoek naar de klachten gedane ziekmelding door betrokkene.

Opmerkelijk is dat de klachten van deels Poolse uitzendkrachten door de inlener serieus zijn genomen.