Gezamenlijk commentaar op beleidsnota Geweld hoort nergens thuis, juni 2018

Geweld hoort nergens thuis. Is de titel van de nieuwe beleidsnota over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling van de ministers de Jonge en Dekker. Een gelegenheidsconsortium stuurde een gezamenlijk commentaar ter gelegenheid van een Algemeen Overleg op 21 juni 2018. De VVR was een van de ondertekenaars.

Reactie beleidsnota Geweld hoort nergens thuis tbv AO 21 juni