Follow-up proces bij CEDAW – Commmunication No. 36/2012 Elisabeth de Blok et al vs the Netherlands

Teneinde na te gaan of (en te stimuleren dat) de aanbevelingen in de Views van gegrond verklaarde klachten onder het Facultatief Protocol bij het VN-Vrouwenverdrag uitgevoerd worden heeft CEDAW een follow-up proces.
Binnen een half jaar na CEDAW’s View moet de desbetreffende staat rapporteren hoe de aanbevelingen uitgevoerd worden. Die brief van de staat wordt vervolgens weer voorgelegd aan de klaagsters, die commentaar mogen leveren. Dat commentaar wordt vervolgens ter reactie weer voorgelegd aan de staat etc. Van het follow-up proces wordt verslag gedaan in CEDAW’s jaarverslag.

Op 5 april 2018 is de reactie op een brief van de Nederlandse regering eind november 2017 namens klaagsters verstuurd. Follow-up brief naar CEDAW 050418.
Bijlage bij deze brief: Factsheet Dutch CEDAW Network case De Blok et all November 2016_def