CEDAW-Comité: Nederland moet vrouwenrechten beter waarborgen (publieksversie)

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag maakte een Nederlandstalige samenvatting van de conclusies en aanbeveling van het VN-Vrouwenrechtencomité in november 2016. Gefinancierd met financiële bijdragen van 46 van de 78 organisaties die de schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag in 2016 onderschreven. Waaronder de Vereniging voor Vrouw en Recht.

Op de website van het Netwerk vindt u de publicatie zowel in dynamische PDF als in Epub formaat voor Ereaders en tablets.