Brieven over voorgenomen compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Samen met de FNV en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft de VVR brieven geschreven over de voorgenomen compensatieregeling voor zwangere zelfstandigen 2004-2008.
De organisaties zijn blij dat minister Asscher heeft besloten om een compensatieregeling te treffen en dringen aan op een aantal verbeteringen in de uiteindelijke regeling. Een daarvan is dat de regeling moet gaan gelden voor alle zelfstandige werkende en meewerkende vrouwen die in de periode 1 augustus 2004 tot 2008 wel een kind, maar geen uitkering hebben ontvangen.

Brief aan minister Asscher over compensatieregeling zwangere zelfstandigen d.d. 21 oktober 2017.

De brief aan de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid van de Tweede Kamer in PDF.

Brief aan vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid van de Eerste Kamer in PDF