Brief aan vaste commissie OCW Tweede Kamer over keuze partnerschappen emancipatiebeleid, 18 mei 2017

Tijdens het reces informeerde de minister voor emancipatie de Tweede Kamer bij brief (24 april 2017) over haar keuze voor strategisch partnerschappen emancipatiebeleid voor de periode 2017-2022 – Kamerstukken II, 30420, nr. 258.

De VVR zond de leden van de vast commissie OCW een reactie, mede namens de andere partners van de afgewezen Alliantie Vrouw & Recht (het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Femmes for Freedom). Hier vind u de brief in PDF: