Uitspraak Centrale Raad van Beroep over uitkeringen voor zwangere zelfstandigen

Op donderdag 27 juli 2017 heeft de CRvB uitspraak gedaan in de gevoegde zaken van drie van de zelfstandigen zonder zwangerschapsuitkering. Rechtbank Midden Nederland vond dat het UWV ten onrechte de aanvraag voor een uitkering had afgewezen van een klaagster die in de individuele klachtprocedure bij CEDAW in het gelijk was gesteld. Rechtbank Amsterdam had het UWV gelijk gegeven in zijn weigering. De CRvB volgde in een goed gemotiveerde uitspraak Rechtbank Midden Nederland. Afschaffing van de zwangerschapsuitkering in 2004 zonder compensatie of overgangsmaatregel was in strijd met het Vrouwenverdrag. Vrouwen kunnen zich rechtstreeks op het VN-Vrouwenverdrag beroepen.

De CRvB publiceerde een persbericht over de uitspraak, die zelf op rechtspraak.nl gepubliceerd is onder nummer: ECLI:NL:CRVB:2017:2361