Brief aan Eerste Kamer over het initiatief-wetsvoorstel strafbaarstelling klant bij vermoeden mensenhandel, 3 oktober 2016

Dinsdag 11 oktober 2016 behandelde de commissie voor veiligheid en justitie van de Eerste Kamer twee wetsvoorstellen over prostitutie en mensenhandel. Over beide stuurde de VVR een brief:

Het initiatief – wetsvoorstel Segers c.s. introduceert strafbaarstelling van de klant als die ‘redelijkerwijs moet vermoeden’ dat de prostitué(e) slachtoffer is van mensenhandel. De VVR vindt dit wetsvoorstel niet handhaafbaar en uitvoerbaar; het is symboolwetgeving met weinig toegevoegde waarde en wel risico op averechtse effecten. U vindt hier de tekst in PDF: VVR brief EK initiatiefwet strafbaarstelling klanten slachtoffers mensenhandel .

Het andere is het voorstel en de novelle voor de Wet Regulering Prostitutie. De VVR is blij dat de positie van zelfstandig werkende sekswerkers in dit voorstel verbeterd is, maar wil nog verduidelijking op een aantal punten, zoals de mogelijkheid voor ZZP’ers om samen te werken. Ook dient de Minister op te treden indien gemeenten van de wet afwijken en bijv. toch sekswerkers willen gaan registreren. U vindt hier de tekst in PDF: VVR EK brief reactie wetsontwerp regulering prostitutie 9 oktober 2016