Brief aan minister Schippers over voornemen wijziging abortuswet, 15 augustus 2016

Samen met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Nederlandse Vrouwenraad, Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit en Women on Waves zond de VVR een brief aan minister Schippers om erop aan te dringen af te zien van het voornemen tot wijziging van de abortuswet. De minister had vlak voor het zomerreces aan de Tweede Kamer laten weten de overtijdbehandeling onder de abortuswet te willen brengen en huisartsen de mogelijkheid te bieden een vergunning aan te vragen om medicamenteuze abortus uit te voeren.
Uit de conclusie van de brief: “Het valt niet in te zien waarom het standpunt over medicamenteuze overtijdbehandeling in 2016 strikter moet zijn dan dertig jaar geleden. Juridisch is voor dat standpunt geen grondslag, zoals uit het voorafgaande blijkt. Medisch en maatschappelijk ook niet, nu door vrouwen en beroepsorganisaties wordt aangedrongen op laagdrempelige toegang tot medicamenteuze overtijdbehandeling via de huisarts. Ook vanuit kwaliteitsoverwegingen
is de voorgestelde wetswijziging niet nodig.”

Brief VVR, PPF en anderen met reactie voorstel wijziging abortuswet overtijdbehandeling