Uitkomst bodemprocedure: na au-pair schap arbeidsovereenkomst (december 2015)

Twee-en-een-half jaar na de eerste dagvaarding heeft de kantonrechter van Rechtbank Midden Nederland uitspraak gedaan in de bodemprocedure tussen een voormalige au pair uit Bulgarije en het gastgezin: ECLI:NL:RBMNE:2015:8797.
De kantonrechter heeft (o.a.) beslist over de hoogte van de verschuldigde betaling (gebaseerd op het wettelijk minimumloon) aan de gewezen au pair. Eerder was al een tussenvonnis gewezen: ECLI:NL:RBMNE:2015:311. Hierin oordeelde de kantonrechter dat er na afloop van de au pair periode inderdaad sprake was van een arbeidsovereenkomst waarvoor het wettelijk minimumloon betaald diende te worden. Hierna moest eiseres nog een aantal zaken met cijfers onderbouwen of aannemelijk te maken.

De au pair was na afloop van de au pair periode bij het gezin blijven wonen en werken onder dezelfde voorwaarden. Naast het zakgeldbedrag voor 130 uur werken per maand kreeg ze voor de meer gewerkte uren netto € 4,50. Verder genoot ze tien betaalde vakantiedagen per jaar en vijf onbetaalde. Na een aantal jaren verliet ze het gastgezin zich schriftelijk ziek meldend en vorderde nadien loonbetaling tijdens ziekte ter hoogte van het wettelijk minimumloon en betaling van het achterstallig  voor de periode na het au pair schap

In kort geding had de voorzieningenrechter het aannemelijk geacht dat in de bodemprocedure de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst zou worden vastgesteld. Daarom veroordeelde zij het gastgezin tot doorbetaling van het loon tot de arbeidsovereenkomst ontbonden zou zijn. ECLI:NL:RBMNE:2013:4707.Voor de overige vorderingen verwees ze naar de bodem procedures die al gestart was.
Op verzoek van het gastgezin is de arbeidsovereenkomst per 1 maart 2014 ontbonden zonder vergoeding, vanwege de emotionele lading die beide partijen parten speelt. ECLI:NL:RBMNE:2014:867. In de samenvatting van het vonnis voegt de JAR-redactie er in een NB aan toe dat nu de kantonrechter van mening is dat niet kon worden vastgesteld of een van de partijen een verwijt treft toepassing van C=1 toch meer voor de hand had gelegen. “C=0 duidt toch meer op verwijtbaarheid van de werknemer.”

In de jurisprudentie database van het Clara Wichmann Instituut is een uitspraak over een arbeidsovereenkomst van een gewezen au pair van Hof Leeuwarden uit 2004 te vinden.