Oproep aan minister Schippers (VWS) tot herbezinning invoering integrale geboortezorg, 27 januari 2016

Minister Schippers is voornemens de geboortezorg in Nederland te wijzigen: er moet “geïntegreerde geboortezorg” komen. Daardoor kan de eerste lijn van verloskundige zorg ondermijnd worden en dit vormt een risico op aantasting van de autonomie en lichamelijke integriteit van vrouwen tijdens de zwangerschap. Proefprocessenfonds Clara Wichmann zond mede namens de Vereniging voor Vrouw en Recht, de Nederlandse Vrouwen Raad en de Geboorte Beweging een brief om de bezwaren uiteen te zetten. Ze vragen de minister om een gesprek op korte termijn. Hoe gaat de minister het recht op zelfbeschikking van vrouwen waarborgen?

Brief Geboortezorg aan minister Schippers in PDF