Persbericht – VVR pleit voor afschaffing sekseregistratie door de overheid

Leiden, 17 juni 2015
Hoe zou in het Nederlandse rechtssysteem sekseregistratie kunnen worden afgeschaft? De Vereniging van Vrouw en Recht, Clara Wichmann (VVR) wil dat de staatscommissie Familierecht de vraag onderzoekt hoe sekseregistratie door de overheid kan worden afgeschaft. “Op ons Jubileumcongres “Recht zonder M/V” (november 2014) is hierover uitvoering gediscussieerd. Sekse als juridische categorie heeft zich grotendeels overleefd. Met afschaffing wordt bevestigd dat slechts een beperkt aantal materieel verschillende rechten aan de status van man resp. vrouw zijn verbonden.” aldus Mieke van der Burg, voorzitter van de VVR. “Bovendien is bekend dat er vele vormen van sekse zijn tussen man en vrouw.” Op 18 juni a.s. staat een Algemeen Overleg op de agenda van de Tweede Kamer over sekseregistratie door de overheid. De vaste commissies OC&W en V&J overleggen met de ministers Bussemaker (emancipatie) en Van der Steur (veiligheid en justitie). Aanleiding is het recente onderzoek van de Universiteit van Utrecht “M/V en verder – sekseregistratie door de overheid en de positie van transgenders (Marjolein van den Brink en Jet Tigchelaar).
De VVR pleit er in haar brief aan de Tweede Kamerleden voor de Staatscommissie Familierecht te belasten met het beantwoorden van de vraag hoe in het Nederlandse rechtssysteem het registreren van sekse zou kunnen worden afgeschaft. In ieder geval hoe sekseregistratie minder dwingend zou kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld door die registratie niet langer verplicht te stellen. De VVR is verheugd dat D66, GroenLinks en de VVD in de Kamer ook deze mening zijn toegedaan. Nog slechts een beperkt aantal materieel verschillende rechten zijn aan de status van man resp. vrouw verbonden. Het grote voordeel van afschaffing is dat ten principale wordt bevestigd dat sekse juridisch irrelevant is en seksdiscriminatie niet geoorloofd is. Verder is het, aldus Mieke van der Burg, “een fictie dat de mensheid zou bestaan uit slechts twee soorten mensen. Bekend is dat er tientallen vormen van interseksen zijn tussen vrouw en man in. Invoeren van een derde categorie ‘X’ naast M en V, is te beperkt. Niet alleen blijft in deze variant de seksediscriminatie onverminderd in stand, ook doet de categorie ‘ X ‘ geen recht aan de vele varianten van sekse tussen man en vrouw in.” Nadere informatie • Mieke van der Burg, voorzitter VVR, tel. 06-22987711 • Joke Swiebel, bestuurslid VVR, tel. 020-6270779