Brief aan Tweede Kamer over sekseregistratie door overheid, 3 juni 2015

Op 18 juni 2015 staat een algemeen overleg op de agenda van de Tweede Kamer over sekseregistratie door de overheid. De vaste commissies OC&W en V&J overleggen met minister Bussemaker en minister van der Steur.

De VVR zond een gelijkluidende brief naar de leden van beide vast commissie. Die is hier in PDF te vinden.VVR brief d.d. 3 juni 2015 aan TK OCW.sekseregistratie.AO 18 juni 2015