Leontine Bijleveld; Tien jaar individueel klachtrecht VN-Vrouwenverdrag, in TvG 2013-1

Leontine Bijleveld; Tien jaar individueel klachtrecht VN-Vrouwenverdrag, in Tijdschrift voor Genderstudies jg 16, 2013 nummer 1 p. 24-37
TvG 2013 – Bijleveld