‘Verder met het Zandpad’

Notitie ‘Verder met het Zandpad’

In de brief van het College  van B&W van Utrecht dd 16 december 2014 over de voortgang met betrekking tot het Zandpad wordt over een aantal oplossingsrichtingen gesproken. Een van deze oplossingsrichtingen is om bouw, eigendom en beheer van het Nieuwe Zandpad te beleggen bij een maatschappelijke organisatie die niet op winst uit is maar het belang van de vrouwen voorop stelt, in plaats van deze uit te besteden aan een nieuwe commerciële marktpartij. In bijgaande notitie in PDF zet de VVR  de argumenten hiervoor op een rij.

Notitie Verder met het Zandpad in PDF