Brief aan Tweede Kamer het gewijzigd wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, d.d. 7 april 2014

De VVR heeft een reactie geschreven op het gewijzigd wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (hierna: de Novelle). Dit commentaar is op 7 april 2014 verzonden naar voorzitter en leden van de Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer.
De Novelle is het vervolg op een motie van de Eerste Kamer van juli 2013 om het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) te splitsen. Alleen het uniforme vergunningsstelsel zou in stand moeten blijven en twee discutabele elementen (registratieplicht en vergewisplicht) zouden moeten worden geschrapt. Daarnaast zijn in het gewijzigd wetsontwerp een aantal verbeteringen en aanvullingen zijn toegevoegd.

In het commentaar gaat de VVR in op de volgende aspecten, na aandacht besteed de hebben aan doelstelling van wetgeving/beleid en beeldvorming.

  1. Uniform vergunningenstelsel
  2. Binnentreden in een woning
  3. Verhoging leeftijd van 18 naar 21 jaar
  4. Strafbaarstelling van jonge sekswerkers en klanten

Brief aan TK over Novelle WRP 7 april 2014 in PDF