CRvB: alfahulp in dienst bij thuiszorginstelling

Samenvatting:
Weigering WW-uitkering. Niet voldaan aan referte-eis. Privaatrechtelijke dienstbetrekking alpha-hulp. Appellante heeft de uren niet op basis van verschillende arbeidsovereenkomsten met de clie╠łnten, maar op basis van een arbeidsovereenkomst met het thuiszorgteam.

Uitspraak CRvB in PDF