Rechtbank Zutphen 18 januari 2012: thuiszorgorganisatie moet alfahulp bij ziekte 6 weken doorbetalen

Met steun van de VVR en Proefprocessenfonds Clara Wichmann procedeerde een alfahulp, die geen enkele loondoorbetaling kreeg toen ze haar pols brak, tegen ‘haar’ thuiszorgorganisatie. Primaire vordering was loondoorbetaling als werkneemster. Subsidiaire vordering doorbetaling van zes weken loon op grond van art.7:629 lid 2 BW.
Kantonrechter Harderwijk wijst de primaire vordering af en de secundaire toe: ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2123.
Zie ook het nieuwsbericht van de VVR d.d. 25 januari 2012.

In hoger beroep oordeelde Hof Arnhem/Leeuwarden dat de alfahulp wel in dienst was van de thuiszorginstelling, die bij ziekte het loon moest doorbetalen.