Alfaconstructie blijkt schijnconstructie

PERSBERICHT                                                                       08-11-2013

Het Gerechtshof Arnhem heeft in Hoger Beroep bepaald dat alfahulpen die werken via de bemiddeling van een thuiszorginstelling een arbeidsovereenkomst hebben met de thuiszorginstelling. ,Deze uitspraak is een overwinning voor alle alfamedewerkers. Dit zijn werkenden zonder sociale rechten en bescherming. Dergelijke schijnconstructies tussen alfahulpen en thuiszorginstellingen mogen niet meer. Werkgevers moeten zich gewoon aan de cao houden, aldus Lilian Marijnissen van Abvakabo FNV.

Eerder besliste de kantonrechter in Harderwijk al dat de thuiszorginstelling de alfahulp bij ziekte zes weken loon moest doorbetalen (deze procedure is gefinancierd door het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en inhoudelijk ondersteund door de VVR). De alfahulp, daarin gesteund door de Vereniging voor Vrouw en Recht en in hoger beroep door Abvakabo FNV, vond dat onvoldoende. Zij had immers een arbeidsovereenkomst met de thuiszorginstelling en vond dat er dus langer ziekengeld moest worden betaald. De thuiszorginstelling stelde zich op het standpunt dat de alfahulp in dienst is bij de cliënten bij wie zij door de thuiszorginstelling was geplaatst.

Conclusie
Het gerechtshof sluit zich aan bij het betoog van de alfahulp. De thuiszorginstellling heeft een contract met de gemeenten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In dat contract staat dat de thuiszorginstelling verplicht is hulp te leveren en er worden kwaliteitseisen aan die hulp gesteld. De thuiszorginstelling krijgt hiervoor per uur betaald en moet er ook op toezien dat de werkzaamheden aan de kwaliteitseisen voldoen. De thuiszorginstelling werft daartoe het personeel. De thuiszorginstelling betaalt het loon. De conclusie kon dan ook geen andere zijn dat dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de thuiszorginsteling en de alfahulp.
De thuiszorginstelling beriep zich op de fiscale Regeling dienstverlening aan huis. Deze regeling is echter alleen van toepasssing op particulieren en niet voor instellingen die bedrijfsmatig werken.

Halt
De uitspraak van het gerechtshof is een grote steun voor alle medewerkers bij de thuiszorginstelling van wie het contract bedreigd wordt. Veel thuiszorginstellingen opteren nog steeds voor de goedkopere alfahulpconstructie ten koste van de rechtpositie van vrouwen die dit werk verrichten.
Hieraan is nu een halt toe geroepen. Politiek en gemeenten moeten er op toezien en er voor zorg te dragen dat de rechtspositie van de werknemers in de zorg gewaarborgd blijft. Abvakabo FNV vindt dat de alfaconstructie onmogelijk gemaakt moet worden en zal zich ervoor inzetten dat deze uitspraak voor alle alfahulpen zal gelden.

– – – – – – – – – – – – – – – – –
Een link naar het arrest is in de rubriek jurisprudentie geplaatst.
Voor nadere informatie
:
Mac Vijn, advocaat van de alfahulp (06-20532108) of vijn@boschadvocaten.nl. Mieke van der Burg, voorzitter VVR.
De advocaat van de thuiszorginstelling is mr. H.C.W. Geffroy (0318 68 78 89)
Persvoorlichting Abvakabo FNV: Linda Vermeulen