Hoge Raad: minimaal drie uur loon voor oproepkracht

De Hoge Raad heeft in mei 2013 geoordeeld dat bij verschillende oproepen op één dag voor elke oproep drie uur dient te worden uitbetaald, ook al is de feitelijk arbeidsduur per oproep bijvoorbeeld maar een half uur. Wel is het zo dat als de oproepen vlak achter elkaar zijn doorgeteld mag worden, als er maar niet langer dan een pauze van gebruikelijke duur (meestal een kwartier) tussen zit. De tekst van de uitspraak is op rechtspraak.nl te vinden (LJN BZ2907).
De conclusie van de Advocaat-Generaal, die tot vernietiging en verwijzing strekt behandelt de parlementaire geschiedenis.