Openning blog seksediscriminatie bij universiteiten

PERSBERICHT

De manier waarop wetenschappers in Nederland aan universiteiten worden benoemd, pakt vaak ongunstig uit voor vrouwen. Om hierin verbetering te brengen openen het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR) op 8 maart a.s. (Internationale Vrouwendag) een blog waarop (geanonimiseerde) ervaringsverhalen zullen komen te staan van vrouwelijke wetenschappers over seksediscriminatie bij de universiteiten. Het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren ondersteunt dit initiatief.

Het blog zal verhalen bevatten over de wijze waarop de selectieprocedures voor benoemingen van wetenschappelijk personeel aan de universiteit van negatieve invloed zijn op de doorstroom van vrouwen die solliciteren op hogere posities bij de universiteiten. Mieke van der Burg: “Het is de bedoeling om niet alleen door cijfers, maar ook door persoonlijke verhalen inzicht te krijgen in de wijze waarop selectieprocedures in de praktijk plaatsvinden en waardoor de  doorstroom van vrouwen naar hogere wetenschappelijke posities wordt bemoeilijkt. Wij denken dat een andere opzet van selectieprocedures hieraan positief kan bijdrage. Te zijner tijd zullen we voorstellen hiervoor aan de Vereniging van Nederlandse Universiteiten presenteren”.

Onder meer het belang van informele “old boys’” netwerken, en de hardnekkigheid van gegenderde stereotype opvattingen over wetenschappelijke kwaliteit, dragen bij aan het tekort van vrouwelijke wetenschappers op hoge(re) functies. Dit is in het proefschrift van Marieke van den Brink, Behind the Scenes of Science uit 2009, helder uiteengezet. Gina de Graaff: “Op initiatief van de VVR heeft het Proefprocessenfonds, dat principiële rechtszaken voert om de positie van de vrouw te verbeteren, tegen deze achtergrond een proefprocedure tegen de Universiteit van Amsterdam geëntameerd. Dit proces voert zij samen met een vrouwelijke wetenschapper die onlangs door de ondoorzichtige sollicitatieprocedure aan deze universiteit is benadeeld. De publiciteit rondom de comparitie in deze procedure in januari van dit jaar heeft tot veel reacties geleid van andere vrouwelijke wetenschappers die vergelijkbare ervaringen hebben (gehad) in hun loopbaan aan de universiteit.”

Vrouwelijke wetenschappers worden opgeroepen hun ervaringen te beschrijven op: info@seksediscriminatieaandeuniversiteit.nl. Op het – door het Proefprocessenfonds en de VVR geopende – blog zullen in de komende maanden deze verhalen worden geplaatst. Hierdoor hopen de initiatiefnemers de statistieken over de trage doorstroom van vrouwen aan de universiteit een menselijk gezicht te geven.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Nadere informatie is te verkrijgen bij: Gina de Graaff (bestuurslid Proefprocessenfonds) tel. 06-44606736 en Mieke van der Burg (voorzitter bestuur VVR), tel: 06-22987711