Anja Eleveld & Maroesjka Versantvoort; Gelijkheid of economische groei? Interpretatieve frames in het emancipatiebeleid tussen 1992 en 2007, in Beleid en Maatschappij 2011 (38) 3 p. 283-300

Link naar PDF