Leontine Bijleveld, SGP Vrouwenkwestie, Parool brieven 28 april 2011

‘Vrouwenkwestie’ SGP, Parool 28 april 2011

John Jansen van Galen lijkt het allemaal wel vermakelijk te vinden getuige zijn column De SGP op de wip
van vorige week woensdag. Hij signaleert dat de SGP een cruciale positie inneemt en zelfs niet gebonden wordt door een gedoogakkoord. In ruil voor steun zou het kabinet de SGP hebben toegezegd ‘de euthanasie niet te verruimen en de ‘vrouwenkwestie’ in de ijskast te zetten’.
Dat laatste is zeer eufemistisch geformuleerd. Het ware correcter geweest als Jansen van Galen had vermeld dat het niet zo maar een kwestie is, maar een uitspraak van de Hoge Raad betreft. Die oordeelde in april 2010 dat de staat maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat er een einde komt aan de vrouwendiscriminatie door de SGP.
Jansen van Galen betitelt de handelwijze van Rutte c.s. in deze dan ook volstrekt ten onrechte als ‘parlementaire democratie: meerderheidsvorming door geven en nemen’. Een kabinet dat geen uitvoering wenst te geven aan een oordeel van de Hoge Raad, lapt de grondbeginselen van de rechtsstaat aan zijn laars. Dat heet geen parlementaire democratie, maar een gotspe.

Leontine Bijleveld, bestuurslid Vereniging voor Vrouw en Recht, Pingjum