Leontine Bijleveld en Eva Cremers, Een baan als alle andere?! De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel. Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, Leiden 2010

De Regeling Dienstverlening aan huis is strijdig met internationaalrechtelijke verplichtingen. Dit is een van de conclusies van het boek Een baan als alle andere?! De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel. Het boek is in augustus 2010 uitgegeven door de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR). De auteurs Leontine Bijleveld en Eva Cremers bespreken de marginale sociale bescherming van huishoudelijk personeel in Nederland en toetsen deze aan internationale regelgeving en aan jurisprudentie.

Het boek is bij de Vereniging verkrijgbaar voor 10 Euro (inclusief verzendkosten). Wie het boek per email bestelt, krijgt het binnen enkele dagen toegezonden met een rekening.

Het boek is ook te downloaden. Vanwege de omvang is van elk deel afzonderlijk een PDF gemaakt.