Riek Vilters, Omgaan met seksuele intimidatie. Juridische Praktijkgids ongewenst gedrag. Boom Uitgevers Den Haag 2009

Link naar PDF