Marjolein van den Brink en Anouka van Eerdewijk: ‘…voor zichzelf en zijn gezin…’ Mensenrechten, gender en de (on)zin van een verdragscomité speciaal voor vrouwen, Tijdschrift voor Genderstudies 11 (2008) nr. 4

Link naar PDF