Instantie: Rechtbank Utrecht, 5 juni 2002

Instantie

Rechtbank Utrecht

Samenvatting


Weduwe ontvangt geen nabestaandenpensioen nu het pensioenfonds daarvoor een notarieel samenlevingscontract vereist. Dit contract was in concept opgemaakt, maar nog niet in definitieve vorm geregistreerd via de notaris. In verband met ziekte van de vrouw en plotseling overlijden van de man, is dit niet afgerond. Desalniettemin oordeelt de rechtbank dat het pensioenfonds in haar recht staat. Zij heeft er een redelijk belang bij om door het vereiste van een notarieel samenlevingscontract discussies over de vraag of al dan niet sprake is van duurzaam samenleven te voorkomen. De vrouw heeft onvoldoende aangetoond dat sprake was van een overmachtsituatie waardoor het laten verlijden van het contract niet mogelijk was. Tevens geen beroep op de hardheidsclausule.
De volledige tekst is niet opgenomen.

Volledige tekst

De volledige tekst is niet opgenomen.

Rechters

Mrs. Van Esch, Steenberghe en Zuidema