Instantie: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 8 februari 2002

Instantie

Rechtbank ‘s-Hertogenbosch

Samenvatting


Eiseres is op 1 januari 1999 in dienst getreden als medewerkster verkoop binnendienst voor 38 uur per week. Op 14 maart 2001 deeltzij haar leidinggevende mee dat zij zwanger is en dat zij na haar verlof parttime wil terugkeren voor drie dagen per week, op maandag, donderdag en vrijdag. Tijdens haar verlof wordt haar verzoek afgewezen. Wel kan zij drie dagen werken in een andere functie. Werkneemster stemt hier niet mee in en vordert bij wege van voorlopige voorziening tewerkstelling in haar eigen functie voor drie dagen per week. De werkgever stelt dat de functie van werkneemster fulltime verricht moet worden. Werkneemster werkt met drie personen op de afdeling, waarvan er één binnenkort uit dienst treedt en één functie gedeeltelijk in buitendienst verricht wordt. Werkgeefster heeft met andere parttimers gesproken over het creëren van een duobaan, maar deze waren daarin niet geïnteresseerd.
De kantonrechter overweegt dat werkgeefster wel heeft aangevoerd dat het noodzakelijk is dat de functie van werkneemster fulltime wordt vervuld, maar niet dat dit niet door twee personen zou kunnen gebeuren. Zij heeft ook zelf pogingen ondernomen om een duobaan te creëren. Het belangrijkste bezwaar van de werkgeefster is dat het kennelijk onmogelijk zou zijn om de vrijkomende uren op te vullen. De kantonrechter stelt vast dat werkgeefster nog niet buiten de onderneming heeft gezocht. Wellicht is het lastig om een medewerker voor 16 uur per week te vinden, maar niets staat eraan in de weg om te werven voor een iets groter aantal uren, zodat er enige overlap in werktijd is tussen werkneemster en de nieuwe medewerker. Dat stelt hen ook in staat om de nodige informatie uit te wisselen. Eén en ander brengt mee dat de vordering van werkneemster tot vermindering van de arbeidsduur toewijsbaar is.
Over de spreiding van de dagen doet de kantonrechter geen uitspraak, omdat nog onvoldoende duidelijk is hoe de belangen van partijen ten aanzien van de te werken dagen zich tot elkaar verhouden.

De volledige tekst van de uitspraak is niet opgenomen.

Volledige tekst

De tekst van de uitspraak is niet opgenomen.

Rechters

Mr. Wiggers