Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 2 november 2001

Instantie

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Samenvatting


Tussen de geleden schade en de ten laste gelegde gedraging bestaat in casu niet een zodanig verband dat de mogelijkheid tot het opleggen van een bijzondere voorwaarde tot het vergoeden van de schade (art. 14c lid 2 onder 1 Sr), het toekennen van een schadevergoeding aan de benadeelde partij (art. 51a lid 1 Sv) of de schadevergoedingsmaatregel (art. 36f Sr) openstaat. Het hof legt de bijzondere voorwaarde tot het vergoeden van de schade, ontstaan door het door de verdachte begane onderliggende delict, op als een voorwaarde betreffende de persoon (art. 14c lid 2 onder 5 Sr). Door het vergoeden van de schade kan de verdachte ook materieel blijk geven van zijn voorgenomen gewijzigde levenshouding. De verdachte had overigens ingestemd met betaling van de opgelegde vergoeding.
De volledige tekst van de uitspraak is niet opgenomen.

Volledige tekst

De volledige tekst is niet opgenomen.

Rechters

Mrs. Ficq, Aarts, Pijls