Instantie: Rechtbank Utrecht, 31 juli 2001

Instantie

Rechtbank Utrecht

Samenvatting


Partneradoptie. Zie ook noot van Frieda van Vliet onder RN 2002/3, 1466.

Volledige tekst

BESCHIKKING 31 juli 2001

1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Verzoekster heeft op 1 mei 2001 ter griffie van deze rechtbank een verzoekschrift ingediend dat strekt tot adoptie door verzoekster van de minderjarige:

S. B. S. geboren op (…) 2000 te Utrecht.

Op 5 juni 2001 zijn ter griffie van deze rechtbank nadere stukken binnengekomen.

De zaak is behandeld ter terechtzitting met gesloten deuren van 31 juli 2001.

2. VASTSTAANDE FEITEN

– Verzoekster is de levensgezel van de moeder.
– De voornoemde minderjarige is geboren als kind van de moeder en een donor.
– Het gezag over de minderjarige berust bij de moeder alleen.
– Verzoekster en de moeder hebben verklaard dat de minderjarige, bij inwilliging van het verzoek, de geslachtsnaam zal hebben.

3. BEOORDELING VAN HET VERZOCHTE

Blijkens de overgelegde stukken en het verhoor ter terechtzitting is de adoptie in het kennelijke belang van het kind en is ook overigens aan de voor adoptie gestelde voorwaarden voldaan.

Het verzoek behoort derhalve als op de wet gegrond te worden.

4. BESLISSING

De rechtbank spreekt de adoptie uit van:

S. B. S. geboren op (…) 2000 te Utrecht

door M. C. Van de V. geboren op (…)1970 te M.

De minderjarige zal de geslachtsnaam S. hebben.

Rechters

mr. Van Ginhoven