Brief aan Tweede Kamer over initiatief wetsvoorstel strafbaarstelling misbruik prostituees, 11 mei 2016

Dezer dagen behandelt de Tweede Kamer het initiatief wetsvoorstel van kamerlid Seegers (Christen Unie). Dat wil misbruik van prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel strafbaar stellen. In aanvulling op een eerder commentaar (brief 1 oktober 2015) heeft de VVR haar … Lees verder

Marjan Wijers – Straffen hoerenlopers helpt vrouw niet, in NRC Handelsblad 28 februari 2013

Na ruim 12 jaar opheffing bordeelverbod bestaat vrouwenhandel nog steeds. Reden voor kamerleden Myrthe Hylkens (PvdA) en Gert Jan Zegers (CU) om een bezoek aan Zweden af te leggen. Daar hebben ze de klanten van prostituees strafbaar gesteld. Is dat … Lees verder

Instantie: Rechtbank Groningen, 12 december 2002

De rechtbank acht bewezen verklaard dat verdachte vrouwen onder invloed van voodoo heeft gebracht en de vrouwen vervolgens onder valse voorwendselen vanuit Nigeria naar Nederland heeft… Lees verder

Instantie: IND, 3 december 2002

verlening verblijfsvergunning voor bepaalde tijd ogv B9In deze zaak heeft de vrouw samen met haar advocaat veel hindernissen moeten nemen voordat aan haar een verblijfsvergunning voor… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 13 september 2002

Verdachte heeftdrie meisjesbij zich in huis genomen en hen vervolgens, door middel van geweld, bedreiging met geweld en misleiding, in de prostitutie gebracht. Verdachte is met de drie meisjes… Lees verder

Instantie: Rechtbank Zwolle, 1 augustus 2002

Aanvraag Akw per 1 januari 2001. Het geschil handelt over de vraag of eiseres als ingezetene in de zin van de Akw is aan te merken. Eiseres, slachtoffer van vrouwenhandel en van Dominicaanse… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 25 juni 2002

Vrouwen zijn onder valse voorwendselen uit Polen naar Nederland meegenomen om hier enige tijd in de prostitutie te werken. De valse voorwendselen bestonden hieruit dat verdachte de vrouwen… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 5 februari 2002

Volgens de MvT kan misbruik van uit feitelijk overwicht voortvloeiende verhoudingen -aangeduid als een uitbuitingssituatie – worden verondersteld 'indien de prostituee in een situatie… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 18 april 2000

Uit de wetsgeschiedenis m.b.t. art. 250ter Sr volgt dat de wetgever bij determ 'misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht' hetoog heeft gehad op het brengen van… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 8 november 1999

Na afwijzing van haar eerste asielverzoek dient verzoekster een tweedeverzoek in. Hierin stelt zij dat zij in Nigeria door een zekere B. isbenaderd die haar werk in Europa aanbood…. Lees verder