Instantie: Commissie gelijke behandeling, 2 april 1997

Verzoekster is bij de wederpartij, een rooms-katholiek ziekenhuis, werkzaamals pastoraal medewerkster. Zij is vrijzinnig protestant. Haar collega iskatholiek priester. De verhoudingen… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 maart 1997

Verzoeker werkt in het hotel van de wederpartij als voorman `public areaattendants' van de afdeling `housekeeping'. Hij is recent gedoopt volgens deSikh-religie en draagt in verband met… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 maart 1997

Verzoekster is lid van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Zij heeft bij dewederpartij gesolliciteerd naar de functie van afdelingshoofd. Haarsollicitatie is niet meegenomen in de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 21 maart 1997

Verzoeker was als bij de wederpartij in dienst als produktiemedewerker.Verzoeker is moslim en uit deze geloofsovertuiging door vijf maal per dag tebidden. Deze gebeden vonden plaats… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 10 februari 1997

Verzoekster was als uitzendkracht werkzaam bij de wederpartij. Verzoeksteris moslim en uit deze geloofsovertuiging door het dragen van een hoofddoek.Verzoekster werd tijdens de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 3 februari 1997

Verzoekster is belijdend moslim. Zij draagt op grond van haar geloofsovertuigingeen hoofddoek. Uit vrees voor een vooringenomen houding bij een medewerkermet wie verzoekster zou werken,… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 december 1996

De wederpartij heeft in een personeelsadvertentie melding gemaakt van eenvacature met betrekking tot de functie van medewerker keuken. Als functie-eisstelt de wederpartij onder meer een… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 5 december 1996

Een medewerker van de wederpartij, een bedrijf dat de makelaardij uitoefent,weigerde mee te werken aan de verkoop van het huis van verzoeker. In dewoning van verzoeker stonden beelden,… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 november 1996

De wederpartij heeft geweigerd zaalruimte te verhuren aan verzoekster voorhet houden van kerkdiensten. Zij meent enerzijds dat kerkdiensten niet inhaar ruimte thuishoren en anderzijds… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 november 1996

Verzoekster is moslim, van Marokkaanse afkomst en draagt om religieuzeredenen een hoofddoek. Toen zij zich als uitzendkracht bij de wederpartijinschreef, deelde de intercedente haar mee… Lees verder