Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 17 oktober 2001

K. komt in beroep van een vonnis van de rechtbank waarin hij is veroordeeld ƒ 15.000 te betalen als schadevergoeding wegens seksueel misbruik van zijn dochter X. De grieven van K. richten… Lees verder

Instantie: Rechtbank Almelo, 20 september 2001

X, zijn zuster en zwager worden van zedendelicten met meerdere kinderenverdacht. X is alleen veroordeeld voor het misbruik van A. In de strafzaakloopt hoger beroep van zowel X, die het… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Utrecht, 1 augustus 2001

Werkneemster is ter gelegenheid van een happy hour op haar afdeling seksueelgeïntimideerd door haar manager in het bijzijn van negen mannelijke collegae.Vervolgens is een vervelende… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage zp Assen, 10 mei 2001

Betrokkene, Nigeriaanse, werd tijdens een controle uitgevoerd op grond van de APV ('prostitutiecontrole') werkend aangetroffen in een seksclub. Zij kon zich niet identificeren. Vervolgens… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Harderwijk, 25 april 2001

Werkneemster, hoofd-caissière in een supermarkt, is seksueel misbruikt doorhaar werkgever, de eigenaar van de supermarkt. Deze is hiervoorstrafrechtelijk veroordeeld. Werkneemster… Lees verder

Instantie: Rechtbank Zwolle, 4 april 2001

B. heeft het jongste kind van partijen met messteken gedood en beide anderekinderen levensgevaarlijk verwond. A. vordert schadevergoeding zowel voor detwee kinderen, als voor haarzelf…. Lees verder

Instantie: Rechtbank Arnhem, 15 maart 2001

De inhoud van de met A. gesloten behandelingsovereenkomst hield in dat H.(gynaecoloog in het Ziekenhuis Velp) verloskundige bijstand aan A. zouverlenen tijdens de bevalling. Een… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 15 februari 2001

Verdachte, werkzaam in de gezondheidszorg en/of maatschappelijke zorg, heeftontucht gepleegd met twee vrouwen die bij hem in therapie waren juist vanwegetraumatische ervaringen uit het… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 29 november 2000

Gedaagde heeft jarenlang ontucht gepleegd met de twee eisers, destijdsminderjarig. Gedaagde is strafrechtelijk veroordeeld voor ontucht gepleegdmet minderjarigen jonger dan 16 jaar. De… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Alkmaar, 26 oktober 2000

Gedaagde is de stiefvader van eiseres. Eiseres is door gedaagde in de periodevan 1987 tot en met mei 1990 seksueel misbruikt. Zij was toen tussen detwaalf en vijftien jaar oud. Gedaagde… Lees verder