Instantie: President Rechtbank ‘s-Gravenhage, 7 februari 1991

De ex-partner van eiseres volgt haar regelmatig en valt haar dan lastigEiseres eist een straatverbod en een contactverbod. De President wijstdeze vordering toe onder verbeurte van een… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 25 januari 1991

Geen verhaalsrecht op de partner van ambtenaar terzake vaninvaliditeitsuitkering als gevolg van ongeval veroorzaakt door die partnerGelijkstelling ongehuwd samenwonenden aan gehuwden… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Amsterdam, 4 december 1990

Klaagster, geboren 21 oktober 1929, is tot 1 januari 1980 alszelfstandige werkzaam geweest, nadat zij per 1 januari 1979 in verband methaar gezondheidstoestand minder was gaan… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 21 november 1990

Aan eiseres, die van 1980 tot 1987 een gezamenlijke huishouding heeftgevoerd met haar overleden partner, wordt geen AWW-uitkering toegekend. Naarde mening van de Centrale Raad geeft de… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 28 februari 1990

Mevrouw S.-G., reeds jarenlang ongehuwd samenwonend met de heer S., isop 14 november 1983 met hem in het huwelijk getreden. Haar echtgenoot dieten tijde van de huwelijkssluiting reeds… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 28 februari 1990

Klaagster heeft drie jaar samengewoond met haar partner. Op 4september 1987 zijn klaagster en haar partner in ondertrouw gegaan. Op 27september 1987, vier dagen voor het huwelijk,… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 19 januari 1990

Moeder weigert terecht haar toestemming. De vader en de moeder hebbenruim twee jaar samengewoond. Het kind, dat uit deze relatie is geboren, is6 jaar oud. De man heeft niet eerder… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 10 november 1989

Verzoekers hebben zich tot de Rechtbank Dordrecht gewend met het verzoektot adoptie van twee kinderen. De Rechtbank heeft dit verzoek toegewezenEr is beroep in cassatie ingesteld in… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 28 september 1989

Gedaagde wil als medeverzekerde in de zin van de Ziekenfondswet wordenaangemerkt. Zij woont ongehuwd samen en voert een gemeenschappelijkehuishouding met een partner die verplicht is… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 27 september 1989

Het door belanghebbende sinds 1975 in aftrek op zijn inkomen gebrachtewinstaandeel van de vrouw met wie hij samenwoonde, voor het verrichten vanwerkzaamheden in de tandartspraktijk,… Lees verder