Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 december 1997

Verzoekers naam wordt geschreven met een 'ü'. In het computersysteem vandebetrokken partijen staat verzoekers naam geregistreerd met een 'u' zondertrema. Verzoeker is van mening… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 december 1997

Verzoekers naam wordt geschreven met een 'ü'. In het computersysteem vandebetrokken partijen staat verzoekers naam geregistreerd met een 'u' zondertrema. Verzoeker is van mening… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 december 1997

Verzoekers naam wordt geschreven met een 'ü'. In het computersysteem vandebetrokken partijen staat verzoekers naam geregistreerd met een 'u' zondertrema. Verzoeker is van mening… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 december 1997

Verzoekers naam wordt geschreven met een 'ü'. In het computersysteem vandebetrokken partijen staat verzoekers naam geregistreerd met een 'u' zondertrema. Verzoeker is van mening… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 3 december 1997

Verzoeksters, van Iraanse afkomst, volgden een opleiding. Zij beklagenzichover ongelijke behandeling bij de uitvoering van de overeenkomst tot hetgeven van onderwijs. Om die reden… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 28 november 1997

Verzoeker stond ingeschreven voor de opleiding van beveiligingsmedewerker.Verzoeker, van autochtone afkomst, is niet geselecteerd voor de opleidingomdat bij de selectie de voorkeur is… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 27 november 1997

Verzoeker, woonachtig op een woonwagencomplex, heeft een wasmachine besteld,welke bij hem thuis afgeleverd diende te worden. De vervoerder van wiensdiensten de winkel gebruik maakt… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 27 november 1997

Een vervoerder diende, in opdracht van een winkel in huishoudelijkeapparatuur, een wasmachine aan het woonadres van verzoeker af te leveren.Omdat deze op een woonwagenlocatie is… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 november 1997

Verzoeker is discriminatoir bejegend door zijn chef. De Commissie oordeeltdat een werkgever wettelijk verplicht is zich te onthouden van discriminatiein arbeidssituaties. Deze… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 30 oktober 1997

Verzoeker heeft de Turkse nationaliteit en is sedert 23 oktober 1987 werkzaambij een bedrijf. Verzoeker stelt dat hij door dit bedrijf onheus bejegendisop grond van ras. Ook wordt… Lees verder