Instantie: Rechtbank Arnhem, 30 januari 1998

In het kader van de echtscheidingsprocedure verzoekt de vrouw tevens eenomgangsregeling met betrekking tot de hond te treffen. De vrouw heeft de honduit de woning van de man opgehaald… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 15 januari 1998

Partijen hebben vanaf 1978 tot januari 1997 samengewoond. Uit deze relatiezijn drie kinderen geboren. In onderling overleg komt een omgangsregelingtot stand.In juni 1997 stopt de… Lees verder

Instantie: Rechtbank Haarlem, 16 december 1997

Er wordt geen omgangsregeling vastgesteld tussen vader en dochter. De StichtingAmbulante Zorg (SAZ) geeft in haar rapport een aantal contra-indicatiesdaarvoor aan. Het afdwingen van de… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Arnhem, 7 december 1997

Vader en moeder hebben van 1979 tot 1991 een Lat-relatie gehad en daaruitzijn twee kinderen geboren. De vader heeft de kinderen niet erkend. Dehuidige echtgenoot van de moeder heeft de… Lees verder

Instantie: Hof ‘s-Gravenhage, 5 december 1997

De vader wil graag een omgangsregeling met zijn kinderen. De kinderen (twaalf,dertien en zestien jaar) zijn door de rechter gehoord. Zij hebben tegende omgang ernstige bezwaren. De… Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 21 november 1997

Partijen zijn op 24 januari 1986 met elkaar gehuwd. Uit dit huwelijk isop 10 juli 1986 te Rotterdam een zoon geboren. De vader spant in 1994 eenechtscheidingsprocedure aan. Bij… Lees verder

Instantie: Rechtbank Alkmaar, 18 november 1997

De man verzoekt een omgangsregeling. De samenwoning tussen partijen heeftdrieënhalve maand geduurd. Op het moment van verbreken was de vrouw zwanger.Ter terechtzitting is niet… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 13 november 1997

De man en de vrouw hebben van 1988 tot 1996 een relatie gehad. Uit dezerelatie zijn twee kinderen geboren R. en T. In september 1995 is de ouderlijkmacht over R. aan beide ouders… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 13 november 1997

Partijen zijn van 1989 tot 1994 met elkaar gehuwd geweest. In 1991 is hundochter geboren. De vrouw wordt bij de scheiding tot voogdes benoemd, de mantot toeziend voogd. De man verzoekt… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 16 oktober 1997

Straatverbod en contactverbod. Aan het straatverbod wordt een dwangsomgekoppeld van ƒ 500 per overtreding. Het Hof vernietigd de beslissing dat devrouw zich niet grievend mag… Lees verder