Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 20 augustus 1999

Moeder vraagt verhoging van de kinderalimentatie omdat de draagkracht van devader is toegenomen. De vader is beroepsmilitair en woont door de week gratisin een kazerne. Hij woont alleen… Lees verder

Instantie: Rechtbank Assen, 10 augustus 1999

Criteria voor omgangsregeling en alimentatie. Vrouw is man in 1:394. Tijdenseen duurzame relatie tussen twee vrouwen is uit mevrouw X een kind geborendat door de andere Y erkend is. Op… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 9 juli 1999

Vader vraagt nihilstelling kinderalimentatie, die voorheen ƒ 250 en ƒ 350bedroeg. Hij ontvangt en WW of ABW-uitkering. Hij heeft een baan alsverpleegkundige, die hem is… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 17 september 1998

De vrouw vordert kinderalimentatie voor de zoon van de man, die zij sinds dedood van de moeder verzorgt. De vrouw is een aantal jaren gehuwd geweest metde man en na hun echtscheiding is… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 19 juni 1998

De behoefte van de twee minderjarige kinderen aan alimentatie staat vast. Devader is een eigen adviesbureau gestart in 1994. Hij is hertrouwd in 1991,uit welk huwelijk drie kinderen… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 23 februari 1998

Verzoekster ontvangt een ABW-uitkering, die wordt gekort wegens ontvangenkinderalimentatie. Zij vordert bij wijze van voorlopige voorzieningstopzetting van deze korting, omdat tot op… Lees verder

Instantie: Hof ‘s-Gravenhage, 7 november 1997

Vader is inmiddels voor de derde keer getrouwd. Heeft twee kinderen uiteerste huwelijk, drie uit het tweede huwelijk en één uit het derde huwelijk.Hij verzoekt om nihilstelling… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 29 januari 1997

Man en vrouw zijn gehuwd geweest uit welk huwelijk drie kinderen zijn geboren.Het huwelijk is door inschrijving van het echtscheidingsvonnis beëindigd.De vrouw krijgt de ouderlijke… Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 24 januari 1997

Het hof heeft een omgangsregeling voor de kinderen vastgesteld. De moederwenst hieraan niet te voldoen. De vader vordert nakoming van deomgangsregeling op straffe van een dwangsom, en… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 28 november 1996

De vrouw heeft twee kinderen, geboren in 1982 en 1983. De kinderen zijn nieterkend door de vader. De vader heeft alleen kort na de bevallingen ietsbetaald. In 1984 is de relatie… Lees verder