Instantie: Commissie gelijke behandeling, 7 mei 1998

Verzoeker heeft bij wederpartij gewerkt. Hij stelt discriminerend te zijnbejegend. Verder stelt verzoeker dat onderscheid is gemaakt bij debeëindiging van de arbeidsovereenkomst. De… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 28 april 1998

Verzoekster werkte van 16 november 1970 tot 17 maart 1973 en van 9 september1974 tot 1 juli 1978 bij de wederpartij. Deeltijdwerkers werden vandeelneming aan het geldende… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 28 april 1998

Verzoekster was van 16 november 1970 tot 17 maart 1973 en van 9 september1974 tot 1 juli 1978 in deeltijd werkzaam. Tijdens haar dienstverband goldeen pensioenregeling die door de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 27 april 1998

Verzoeker is als uitzendkracht werkzaam bij de wederpartij in de functie vantoneelmeester. Aan uitzendkrachten wordt geen onregelmatigheidstoeslagtoegekend voor gewerkte uren die buiten… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 27 april 1998

Verzoeker is als oproepkracht met een contract voor minimaal 15 uur per maandwerkzaam bij de wederpartij in de functie van toneelmeester. Aan dezeoproepkrachten wordt geen… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 maart 1998

Een werkneemster is geplaatst in de functieschaal 45. Zij stelt ongelijkbeloond te worden ten opzichte van twee mannelijke collega's. Deze collega'szijn in functieschaal 50 geplaatst…. Lees verder

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 7 februari 1998

De niet-toekenning van reisfaciliteiten ten gunste van de persoon, vanhetzelfde geslacht, waarmee een werknemer een duurzame relatie onderhoudt,terwijl eenn dergelijke faciliteit wel… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 13 januari 1998

Een vrouw is werkzaam in de avond- en weekendzorg bij een thuiszorgcentrale.Zij is van mening dat zij te laag wordt beloond omdat onvoldoende rekeningwordt gehouden met haar ervaring en… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 11 december 1997

Het Hof van Justitie (Zesde kamer),uitspraak doende op de door het Office of the Industrial Tribunals andthe Fair Employment Tribunal, Belfast, bij beschikking van 9 juli… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 20 november 1997

Verzoekster heeft als oproepsuppoost bij een museum gewerkt. Zij is vanmening dat oproepsuppoosten ongelijk werden beloond ten opzichte vanoproepbaliemedewerkers.De Commissie stelt… Lees verder