Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 7 november 1997

Stichting opgericht ter uitvoering van de Rijksbijdrageregeling banenpoolsheeft een toeslag op het minimumloon uitbetaald aan de bij haar in dienstzijnde gehuwde banenpoolers die… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 20 juni 1997

Een autoverhuurbedrijf heeft in een advertentie een kortingspas aangebodenvoor de huur van een personenauto. In dit openbare aanbod staan geen acceptatievoorwaardenvermeld. In de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 20 februari 1997

Verzoeker was werkzaam bij de wederpartij. Verzoeker is van mening dateen collega zich discriminerend tegen hem heeft uitgelaten in verband metzijn etnische afkomst. Hij heeft hierover… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 18 februari 1997

Verzoeksters zijn woonachtig op een woonwagencentrum. Dit centrum is inmiddelsopgeheven, een ontheffing van het standplaatsenverbod is verleend. Welheeft de provincie aan de gemeente… Lees verder

Instantie: Raad van State, 15 augustus 1996

De regeling met betrekking tot de Pas-65 maakt een onderscheid tussengehuwden en samenwonenden enerzijds en alleenstaanden anderzijds. Partnersvan mensen die 65 zijn, kunnen vanaf hun… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Zwolle, 10 januari 1996

Werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens eendringende reden omdat de werknemer, een winkelchef, in het bijzijn van eenverkoopster die zwanger was, tegen een… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 6 juni 1994

Betrokkene wil toegelaten worden tot de diakenopleiding van deRooms Katholieke kerk. De vordering bij de rechtbank is afgewezen. HetHof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Het Hof… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 20 mei 1994

De aanvraag AAW-uitkering met ingang van een datum (ver) in het verledenwordt door de bedrijfsvereniging toegekend vanaf 1 jaar voor de datum vande aanvraag. De bedrijfsvereniging stelt… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Haarlem, 10 december 1993

Hoogovens is met CSU (schoonmaakbedrijf) overeengekomen dat de nogbij Hoogovens in dienst zijnde schoonmaaksters per 1 januari 1994 zullenovergaan naar CSU. De schoonmaaksters hebben de… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 26 november 1993

Ingevolge het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerdenvolksverzekeringen van 19 oktober 1976 heeft betrokkene, in verband met eenin dit besluit voorkomend discriminatoir… Lees verder